Aangepast sporten

Kinderen met een handicap zijn ook van harte welkom bij de Optimist on Tour.

Geef je nu op voor aangepast zeilen tijdens Optimist On Tour!
Wil jij ook kennismaken met aangepast zeilen? Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud en heb je een lichamelijke en/of verstandelijke of zintuiglijke handicap? Je kunt bij een aantal evenementen van Optimist on Tour meedoen. Kijk voor meer informatie op: fondsgehandicaptensport.nl/optimistontour

Wil je je met je complete klas aanmelden? Stuur dan een mail naar oot@sailwise.nl.

Fonds Gehandicaptensport
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Samen, met onze partners, vrijwilligers, collectanten en medewerkers, als één team maken wij het mogelijk dat iedereen met een handicap structureel kan sporten. Sport (ver)bindt en raakt! Wij vinden dat niemand buitenspel mag staan en stoppen niet voordat we dat gerealiseerd hebben. Meer informatie: www.fondsgehandicaptensport.nl

SailWise
Het Watersportverbond en Fonds Gehandicaptensport ondersteunen stichting SailWise. SailWise organiseert al ruim 40 jaar watersport activiteiten en – vakanties voor mensen met een handicap. SailWise laat iedereen onbeperkt genieten op het water en gaat daarbij uit van iemands mogelijkheden in plaats van beperkingen. Meer informatie: fondsgehandicaptensport.nl/sailwise

Aangepast sport tijdens de Optimist on Tour
Aangepast sport tijdens de Optimist on Tour